Disember 21, 2009

Soal Selidik Personaliti

Posted in Tinta Editor pada 4:53 am oleh abulutfi

Saya sedang menjalankan kajian, sila berikan pendapat anda tentang persoalan berikut:

1. Adakah penghayatan Islam memberi kesan terhadap prestasi kerja?

2. Adakah personaliti seseorang memberi kesan terhadap prestasi kerja?

Terima kasih.

Advertisements