Julai 28, 2008

Merubah Apa Yang Ada Dalam Diri

Posted in Rahsia Personaliti Unggul pada 5:06 pm oleh abulutfi

Sumber: Sedutan dari Buku ‘Rahsia Personaliti Unggul’

Ramai yang tidak tahu bahawa manusia boleh merubah tingkah lakunya melalui perubahan dalam diri mereka. Ini selaras dengan firman Allah s.w.t. dalam ayat ke-11 surah Ar-Ra’d yang bermaksud Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka terlebih dahulu. Perubahan dalaman ini mampu mencetus perubahan luaran.

Cara manusia bertindak balas boleh berubah-ubah dan bukan hanya kerana faktor persekitaran. Faktor dalaman juga mampu mengubah corak manusia bergerak balas. Faktor dalaman yang mengubah persepsi dan sekaligus gerak balas manusia disebabkan paras iman dan nafsu yang berubah-ubah. Di dalam Al-Quran, Allah s.w.t. telah menyebut bahawa hati seseorang hamba-Nya boleh berubah-ubah.

Apabila iman manusia meningkat dari tahap iman taqlid, iaitu beriman dengan cara mengikut-ikut kepada tahap iman yang sebenar, nafsu juga berubah dari nafsu ammarah dan lawwamah kepada nafsu mutma’innah. Perubahan tahap nafsu menyebabkan tingkah laku juga turut berubah.

Selain iman seseorang, nafsu juga boleh berubah tingkat melalui proses penyucian jiwa. Ini berasaskan hujah di dalam ayat kesembilan dan kesepuluh surah As-Syam yang bermaksud akan berjaya orang yang mensucikan dirinya dan akan rugi orang yang mengotorinya. Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahawa ibadah dan amal soleh adalah kaedah penyucian jiwa yang berupaya membawa kepada kesempurnaan kendiri.

Menurut Muhammad Al-Ghazali lagi, ibadah dapat memantapkan iman dan memelihara fitrah manusia dengan cara menundukkan tuntutan hawa nafsu. Sebagai contoh, ibadah solat dan zikir dapat menenangkan hati, puasa dapat mengawal nafsu, zakat dapat menyucikan jiwa daripada sifat bakhil dan haji berupaya meningkatkan disiplin diri. Semua kebaikan ibadat ini dinyatakan di dalam Al-Quran.

Advertisements